Home

WELKOM op onze website

Als voorzitter van de Oranjebuurtvereniging heet ik u van harte welkom op onze website. Op 27 februari 1980 is de vereniging opgericht met als doel het leefklimaat in de wijk te handhaven en zo mogelijk te verbeteren.

Om uitvoering te geven aan deze doelstelling werken we met verschillende werkgroepen, te weten:

* de werkgroep verkeer
* de werkgroep groenvoorziening/spelen
* de werkgroep communicatie

Daarnaast onderhouden we over relevante onderwerpen contact met de gemeente Bunnik, andere wijk- en buurtverenigingen en groeperingen. En niet te vergeten initiëren wij met de hulp van een werkgroep en veel vrijwilligers periodiek het buurtfeest, dat toch iedere keer weer een groot succes is voor jong en oud.
Met onze website willen wij u als bestuur en werkgroepen informeren over onze werkzaamheden en tevens op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. Maar minstens zo belangrijk worden wij ook graag door u geïnformeerd. Wat is uw mening en welke tips en wensen wilt u bij ons neerleggen? Kortom de onderlinge interactie met u als inwoners van de Oranjebuurt vinden wij van groot belang.

Ik wens u veel leesplezier en ontmoet u graag in onze mooie buurt.

Met vriendelijke groet,
Ciska Pittie

Prinses Beatrixstraat 18

 

FooterChild